Update 45 plusser! Subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2 min. leestijd

Update 45 plusser! Subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 weer werken na de vakantie

Weer aan de slag na de vakantie. Zin an.

De vakantieperiode is in volle gang en dat is een mooi moment om een update te geven over de mooie regeling voor de 45 plusser. Misschien is dit voor jou nu juist zo’n moment om even te sparren met een professional over je loopbaan?

Ook na de vakantie geen lekker gevoel op je werk?

Mocht je het nog niet weten? Jij als 45 plusser mag gebruik maken van de subsidieregeling, zonder dat ze daar zelf iets voor hoeven te doen.

In de praktijk betekent dit drie of vier afspraken met loopbaancoach Maxime Quax. Lees hier meer over de inhoud van hoe dit er concreet uit ziet en lees reacties van deelnemers.

“Kortom, dit traject heeft me het inzicht gegeven, bewust gemaakt dat ik rijk ben aan mogelijkheden. Ik was hier onvoldoende van bewust. Mogelijkheden binnen mijzelf maar ook in mijn huidige baan. Ik ben daar dankbaar voor en ik kan ermee verder door  in contact met anderen verbonden te blijven met mezelf. Dankjewel Maxime voor je luisterend oor en jouw bemoedigende woorden die me milder naar mezelf lieten kijken.”

Extra achtergrondinformatie

45 plus subsidie 2019

Logo Ministerie

Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.

Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600,- aanvragen.

Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer.

Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is dan ook een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om zijn/haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

 Hoeveel budget is er nog?

Voldoende gelukkig, maar 45 plusser meld je snel aan!

Het totaal beschikbaar gestelde budget bedraagt €15.000.000. Het originele bedrag bedroeg €12.500.000, maar vanwege de grote vraag en het succes is het in tweede kwartaal van 2019 verhoogd met €2.500.000.

Het aantal geregistreerde trajecten bedroeg per 29 juli 2019 16.829 en dan zou er nog ruimte zijn voor 8171 trajecten. Het aantal gedeclareerde trajecten door loopbaancoaches betreft echter een lager aantal omdat deelnemers alsnog soms vooraf of tussentijds afhaken.

Kijk hier voor informatie over de aanpak van JuistTalent op het (gratis) ontwikkeltraject.

Reactie plaatsen