Loopbaancoaching als vakgebied

Loopbaancoaching als vakgebied. Loopbaancoach is geen beschermd beroep, iedereen kan zich loopbaancoach noemen. Er zijn echter wel beroepsvereniging waarbij men zich als loopbaancoach kan aansluiten. Omdat er strenge eisen zijn verbonden in combinatie met gedragscodes krijgt de cliënt wat zekerheid met betrekking tot opleidingseisen, ervaring en naleven van gedragscodes.

Loopbaancoaching is een relatief nieuw vakgebied

Er is nog niet veel onderzocht over de effecten van loopbaancoaching. Er zijn echter al wat meer onderzoeken waaruit blijkt dat coaching en gecoacht worden werkt. Het helpt bij het verwezenlijken van doelen en helpt met het omgaan van moeilijke situaties op het werk.

Loopbaancoaching als vakgebied bestaat uit verschillende stromingen met een wetenschappelijke of een alternatieve benaderingswijze. Het is een vakgebied wat sterk aan verandering onderhevig is, vooral vanwege de snelle technologische, maatschappelijk en economische ontwikkelingen. Het beeld van de mens op zijn omgeving en op werk is alleen al het afgelopen decennium enorm veranderd.

Complexiteit van het loopbaanvakgebied

Loopbaanvragen zijn niet met één benaderingswijze te beantwoorden. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de mens en zijn omgeving opereert en hier niet los van kan worden gezien. Als loopbaancoach dien je open te staan voor diverse benaderingswijzen die passen bij de cliënt, de loopbaanvraag en bij zichzelf. Loopbaancoaching als vakgebied gaat in persoonlijke vraagstukken als effectiviteit, omgaan met mindere eigenschappen, hoe je meer uit je loopbaan haalt enzovoort. Dit maakt loopbaancoaching als vakgebied interessant omdat het zowel kennis van de arbeidsmarkt vraagt als van de mens (wie ben ik en wat kan ik) en haar omgeving.

Loopbaancoaching is een vakgebied

Loopbaanbegeleiding is rond de 19e eeuw ontstaan Amerika. Loopbaanbegeleiding in de 21e eeuw: Ontwikkeling en toetsing van een zachte professie Grigori de Jong & Iris van ‘t Hull.

Loopbaancoaching als vakgebied is feitelijk pas echt ontwikkeld in de jaren van de industriële revolutie en daarna in de tijd dat er veel meer aandacht ontstond voor studiebegeleiding en beroepskeuzeadvies. Later werd was de opvatting dat werk betekenisvol zou moeten zijn en is het in de jaren 70 in Nederland opgepikt door outplacement bureaus.

In 1990 werd beroepsvereniging Noloc (Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten) opgericht. Dit is nu de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals.

Op dit moment telt Nederland ongeveer 15.000 professionals die zich bezighouden met loopbaanadvies (http://www.cminl.nl).
Reactie plaatsen