De arbeidsmarkt van 2019: 4 trends en kansen voor jou
3 min. leestijd

De arbeidsmarkt van 2019: 4 trends en kansen voor jou

Zoals alle processen des levens is ook onze arbeidsmarkt continu op zoek naar balans. Op het moment dat ik dit schrijf, is er zoals men dat noemt sprake van een ‘krappe arbeidsmarkt’. Simpelweg wil dit zeggen dat de vraag naar goed personeel het aanbod hiervan overstijgt, resulterend in tekorten. Werkgevers zitten met de handen in het haar, maar goed nieuws voor jou: jij bent schaars! Deze schaarste brengt werkgevers en de markt als geheel in beweging, maar waar liggen de kansen voor jou?

 

Grotere investeringsbereidheid van bedrijven in jou

We hebben reeds gezien dat jij, de werknemer met unieke talenten, schaars bent. Binnen praktisch alle sectoren zijn bedrijven op zoek naar geschikt personeel en hierbij is er veel onderlinge concurrentie tussen deze bedrijven. Goed voor jou, toch? Zeker weten! Het binnenhouden van geschikt personeel is een must geworden. Laat dit dus een goed moment zijn voor jou om nogmaals over die ene externe training te beginnen waar enige tijd terug ‘geen budget’ voor was.

Aan de andere kant zijn er kansen om juist van baan te wisselen, of zelfs van sector. Waar heeft altijd al jouw interesse gelegen? Bedrijven tonen immers een flinke bereidheid om te investeren in een (versneld) opleidingsplan, zelfs bij zij-instromers. Een goed voorbeeld van deze ontwikkeling zien we trouwens op dit moment terug binnen de IT-wereld. De mogelijkheden binnen deze sector lijken praktisch oneindig.

 

Stijgend aantal zzp’ers en flexibiliteit

De krapte op de arbeidsmarkt heeft niet alleen gevolgen voor mensen in vaste dienst. Voor flexwerkers en zzp’ers liggen er ook voldoende kansen. Nederland telt anno 2019 zo’n 2 miljoen flexwerkers en om en nabij de 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel, terwijl dit 15 jaar terug nog respectievelijk 1,1 miljoen en 630.000 was. Flexibiliteit is in opkomst! Zeker niet alleen door de krappe arbeidsmarkt, maar deze situatie levert wel extra kansen op voor flexwerkers of voor mensen in vaste dienst die altijd al hun ondernemersgeest hebben willen inzetten.

Daarnaast zien we de ontwikkeling dat flexwerkers die uiteindelijk een fijne plek hebben gevonden om te werken, en toch weer graag in vaste dienst willen treden, relatief snel deze mogelijkheid krijgen van bedrijven. Voor zzp’ers zien we tevens groeiende kansen in sectoren als de IT en de onderzoekswereld (zowel binnen bedrijven als binnen een lab).

 

Stijgende vraag naar laagopgeleiden

Het aantal (online) vacatures waarbij minimaal een hbo-opleiding gevraagd werd, neemt de laatste jaren af (van ongeveer 50% naar 40%). Deze ontwikkeling is gunstig voor lager opgeleiden en hierbij is in te zoomen op bepaalde sectoren, zoals de agrarische sector en de logistiek en techniek, waarbij mensen met een mbo-niveau of lager erg gewild zijn.

Een concreet voorbeeld: door de digitalisering, waar zo meteen meer over volgt, komen er meer banen vrij op de klantenservice waar veelal een mbo-niveau gevraagd wordt. Bij dergelijk specifieke functies is er minder concurrentie van andere werkzoekenden met een andere opleidingsachtergrond, resulterend in een relatief voordelige situatie voor lager opgeleiden.

 

Nieuwe kansen in de ‘digiwereld’

‘De robots gaan ons vervangen’. Nou zo ver is het nog niet, maar er zit een kern van waarheid in. Digitalisering en automatisering nemen een steeds centralere rol in onze samenleving in, ook op de arbeidsmarkt. Bedrijven maken kosten-baten afwegingen en voelen, zeker in deze tijd van personeelskrapte, de geneigdheid om te investeren in robots en automatische processen.

Naast het verlies van sommige banen, bijvoorbeeld de ‘handjes’ aan de band, levert het ook weer genoeg nieuwe werkgelegenheid op. Sta jij over een tijd immense machines te bedienen binnen een foodproductie-omgeving of ontwikkel jij de nieuwste lijn drones? Automatisering en robotisering bieden kansen en wees nou eerlijk, zo creatief als jij bent, worden robots nooit (toch!?).

Over de bredere effecten van digitalisering op de arbeidsmarkt zou ik een boek kunnen schrijven. Dat ga ik niet doen, maar in een volgende blog zal ik hier nog specifieker en dieper op ingaan. To be continued.

Al met al hebben we kunnen zien dat de situatie op de arbeidsmarkt enerzijds kan leiden tot verschuivingen en het verlies van banen, maar anderzijds in groten getale kansen biedt voor jouw carrière en jouw ambities. The sky is the limit. Graag kom ik met jou in contact om over jouw loopbaan te praten en om mijn eigen ervaringen met jou te delen.

Reactie plaatsen