Hoe stel je goede vragen als coach?

Goede vragen stellen lijkt eenvoudig en in feite is dit het ook. Door het stellen van vragen help je iemand waarschijnlijk verder dan wanneer je zaken aanneemt of stelt. Hoe stel je goede vragen als coach?

Vooral bij coaching is het vaak effectiever om vragen te stellen dan iets te stellen.

Het belang van vragen en doorvragen

Met het stellen van vragen help je iemand zelf het antwoord te geven op de vragen die iemand heeft. Vooral met open vragen vragen bereik je veel. Dit zijn de 'Wat', 'Wanneer', 'Hoe', 'Wie', 'Welke', 'Waar', 'Waarom' vragen. Een van de belangrijkste overwegingen van een coach is of hij instructies moet geven, vragen moet stellen of een tussenvariant tussen deze twee moet gebruiken.

Door te vragen en aanvullende vragen te stellen, zoals doorvragen op het onderwerp wat iemand aandraagt, help je iemands gedachten te vormen. Je creëert hiermee diepgang in het contact wat je hebt en geeft daardoor de ander het gevoel dat deze serieus wordt genomen.

Luisteren samenvatten en doorvragen (LSD-techniek)

Een gesprekstechniek die je veel zal brengen indien je je gesprek meer waarde wilt geven, is het gebruik maken van 'LSD'. Vooral mensen die zich professioneel bezig houden met het voeren van gesprekken, zoals zakelijke gesprekken, zorggesprekken, coachingsgesprekken etc, hebben hier baat bij. Vooral de wat onervaren professionals onder ons richten hun aandacht tijdens het gesprek te vaak op zichzelf en wat ze nodig hebben om het gesprek goed te kunnen afronden. Hierdoor bestaat er de kans het contact met de ander te verliezen. Dit komt de kwaliteit van het gesprek niet ten goede. Verbeter je stijl en creëer diepgang door onderstaande tip toe te passen.

Tip in het toepassen van de LSD-techniek. Laat los wat je doel is, kijk de ander aan, reageer non-verbaal of verbaal op de ander en luister. Neem de rust om het vertelde goed tot je te laten doordringen en laat blijken dat je hebt gehoord wat de ander heeft gezegd. Dit doe je door heel kort de kern aan te stippen van het vertelde. 'Hoor ik het goed dat je...?', 'Dus als ik jou zo hoor dan heb je...'. De ander zal bevestigend reageren en eventueel nog wat verduidelijken. Je kan vanaf dit punt weer verder met je volgende en dus de 'doorvraag'. 'Okay, helder. Welke opties denk je dat je hebt?'

Gesloten vragen

Je hebt vaak vooraf een doel. Hierdoor zou je geneigd kunnen zijn om je hier te veel door te laten beïnvloeden. Het risico van het te gefocused met het resultaat bezig zijn is dat de info die onderweg wordt verteld onderbelicht blijft. Hierdoor zal je gesprekspartner zich ook minder gehoord voelen en het gesprek als minder waardevol ervaren.

Zowel open als gesloten vragen kunnen een wat sturend karakter hebben. Het nadeel van een gesloten vraag is dat je teveel invult van wat de ander mogelijk zal gaan zeggen. Indien de verbinding in het gesprek minimaal is zal je gesprekspartner in sommige gevallen zelfs niet aan de bel trekken als je een tot een verkeerde conclusie komt. 'Het zal wel heel moeilijk voor je zijn geweest?' 'Dus je hebt toen zelf het kopje laten hangen'.

Een ander nadeel van het stellen gesloten vragen is dat de antwoorden heel kort kunnen zijn. 'Ja', 'nee', 'klopt' etc. Er is dan weinig ruimte om tot de kern te komen. Hoe stel je goede vragen?

Conclusie: hoe stel je goede vragen als coach?

Het stellen van goede vragen gebeurd veelal vanzelf op het moment dat je echt geïnteresseerd bent in wat de ander zegt. Dit laat je blijken middel verbale en non-verbale communicatie. Het bedenken van teveel vragen vooraf zorgt ervoor dat je het natuurlijk verloop van het gesprek kunt dwarsbomen. Hierdoor kan je zaken missen die wel degelijk belangrijk zijn.

Het stellen van sturende vragen is niet erg. Zeker niet wanneer je krap in de tijd zit. Echter wordt het irritant voor de ander als je dit te vaak achter elkaar doet. Je geeft het gevoel af weinig ruimte voor de ander te laten.

Een combinatie van de inzet van sturende en ondersteunende vragen lijkt de beste methode. De inzet van LSD-techniek zal je meer diepgang opleveren en dus ook meer resultaat. Ga ermee aan de slag. Maar vergeet niet. Een gesprek doe je met minimaal twee. Hoe stel je goede vragen en hoe loopt een gesprek hangt zeker ook af van de ander(en).
Marie de Jonge
Door

Marie de Jonge

op 09 Apr 2019

Doorvragen en tot de kern van het probleem komen lijkt mij als coach het lastigst. Vaak worden hoofdzaken en bijzaken door elkaar gehaald en moet je uitvinden waaruit het conflict ontstaan is. Ik heb zelf in het verleden veel gehad aan mediation en coaching.

Reactie plaatsen