Page content

Aida-model en solliciteren: een korte toelichting

Bedrijven hebben het steeds meer voor het kiezen. De onstuimige arbeidsmarkt laat je geen andere keus. Schrijf je sollicitatiebrief zo dat je opvalt. Hierbij kan je gebruikmaken van het bekende AIDA-model.

Jouw brief zal de aandacht meteen moeten trekken.

Je kan hiervoor gebruik maken van een veel beproefde methode. Een methode die ook veel wordt gebruikt in de reclamewereld. Het AIDA-model. AIDA staat voor Attention (aandacht), Interest (interesse opwekken en vasthouden), Desire (verlangen opwekken) en Action (duidelijk maken wat mensen moeten doen). Het model geeft de verschillende stappen weer waardoor jij als lezer over gaat tot actie. In het beste geval bestaat die actie uit jou opbellen en je uitnodigen voor het sollicitatiegesprek.

AIDA doet dit aan de hand van vier stappen:

 1. Attention: in de eerste fase wordt de doelgroep blootgesteld aan een boodschap. De bedoeling in deze fase is dat de doelgroep de boodschap opmerkt.
 2. Interest: in deze fase moet de interesse van de doelgroep worden opgewekt. De doelgroep moet de indruk krijgen dat de boodschap relevant voor hen is.
 3. Desire: in de volgende fase gaat het om verlangen. De doelgroep moet naast de interesse ook de intentie krijgen om een actie uit te voeren.
 4. Action: in de laatste fase voert de doelgroep de daadwerkelijke actie uit en is het doel van de boodschap bereikt.

AIDA-model opvallen

Hoe val je dan op?

Je kan opvallen door in je opening aan iets te refereren. Dit kan een artikel zijn wat over de organisatie gaat, maar ook iets wat je op tv hebt gezien. Ik adviseer je om het niet té spectaculair te maken. Een en ander hangt natuurlijk ook af van de functie waarop je reageert.

Een enthousiast begin is aantrekkelijker dan een saai begin…

AIDA-model inhoud

AIDA-model inhoud

Ondanks dat opvallen door iets wat hen prikkelt belangrijk is, is het de inhoud waar het om gaat.

Wek verlangen op door gebruik te maken van jouw bijzondere kwaliteiten. Maak er geen ‘oh, ik ben zo geweldig’ van, maar probeer wel vanuit toegevoegde waarde te spreken. Wat zorgt ervoor dat de werkgever je kandidatuur niet zomaar aan de kant kan schuiven? Wat jij hen kan brengen, daar hebben ze echt wat aan. Bij het behandelen van de motivatiebrief zal ik daar verder op in gaan.

Actie!

Je laatste alinea kan je bij uitstek gebruiken om de lezer van je brief geen andere keus te laten dan jou uit te nodigen voor een gesprek. Er mag best wel wat vertrouwen en zelfvertrouwen vanuit gaan. Afsluiten met ‘ik hoop’, mag natuurlijk best, maar gebruik dan ook nog ergens verderop in de zin het woord ‘overtuigd’ om ook zelfverzekerd over te komen. Het gaat om balans. Heb je humor? Gebruiken!

Gerelateerde informatie

Heb je deze blogs al gelezen:

Loopbaancoaching door JuistTalent

Bij JuistTalent kun je terecht voor gerichte loopbaancoaching. Wil je hulp bij het voorbereiden van je sollicatiegesprekken of het zetten van nieuwe stappen in je loopbaan. Vraag nu een gratis adviesgesprek aan.

 

Gratis Adviesgesprek aanvragen

 

Ontwikkelassessment Fitch Methode bij JuistTalent

Het leek me leuk om eens wat meer toelichting te geven over het ontwikkelassessment dat ik gebruik, namelijk de Fitch Methode. In het bedrijfsleven wordt er steeds meer gewerkt met gedragsanalyses. Nu hoor ik steeds vaker mensen zeggen: “Welke kleur ben jij?”, en dan denk ik altijd aan één van de basisprincipes van Fitch. De Fitch Methode richt zich niet op één gedragsstijl of -kleur, maar probeert de gehele persoonlijkheid te schetsen. Dit wil niet zeggen dat andere gebruikte modellen niet goed zijn, maar het geeft aan dat het niet om de kleur draait, maar om het blootleggen van het gedrag.

Inhoudelijke sterke analyses

Ik werk vooral met Fitch vanwege de inhoudelijk sterke analyse in combinatie met zeer heldere toelichting in het rapport. Tot op heden heb ik nog niet met iemand gesproken die zich niet herkent in het profiel, zelfs als het confronterend was.

Ontwikkelassessment: Fitch de basis

De basis van de Fitch Methode wordt gevormd door drie onderdelen: gedrag, waarden en ontwikkelruimte. Het model geeft vooral zelfinzicht en helpt je ontdekken wat je kunt, wilt en helpt onderzoeken waar je toegevoegde waarde ligt. Het is ontwikkeld om talenten van mensen, teams en organisaties in kaart te brengen, en juist hierdoor maakt JuistTalent gebruik van de Fitch Methode.

Gedrag: welke eigenschappen bezit je?

Gedrag bestaat uit waarneembare handelingen (direct waarneembaar voor jezelf en anderen) en niet-direct waarneembare aspecten, zoals houding. Veel gedragingen hebben een erfelijke basis. Hoe groot die invloed van de erfelijke factoren is, is niet precies vast te stellen.

Daarnaast beïnvloeden veel verschillende factoren ons gedrag, zoals de omgeving waarin je je bevindt (werk/privé). Gedrag kan effectief zijn als het oplevert wat je ermee bedoeld hebt, of ineffectief, zoals valkuilgedrag.

Hoewel JuistTalent in loopbaancoaching je helpt effectiever te worden is het valkuilgedrag zeer interessant om te bespreken. Ook hier gaat het dan om zelfinzicht. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je door een blinde vlek anderen op een bepaald onderdeel tegen de borst stuit en dat je dit zelf niet weet. Niet handig als je er een andere bedoeling mee hebt.

Ontwikkelassessment

In tegenstelling tot veel andere tests is de Fitch Methode in staat paradoxen en spanningen in een gedragsmodel te beschrijven. Door deze nuance kan worden nagegaan waarmee mensen worstelen, of juist waar hun kracht ligt. De Fitch Methode deelt mensen niet in in een bepaalde gedragsgroep, maar geeft een genuanceerd en weloverwogen beeld van de mens. In het rapport wat je ontvangt worden de verschillende eigenschappen kort uiteengezet, waarbij de aandacht ligt op de sterke eigenschappen.

Waarden: wat je belangrijk vindt

De Fitch Methode kijkt niet alleen naar het gedrag dat iemand vertoont, maar ook naar zijn waardenpatroon en naar het gedrag dat door zijn omgeving wordt gevraagd.

Waar hecht je persoonlijk waarde aan? Waar krijg je energie van? Waar word je interesse voor gewekt? Iemands waardenprofiel en gedrag komen niet altijd overeen. Ze kunnen zelfs ver uit elkaar liggen. Het is dan interessant en te bespreken wat daaraan ten grondslag ligt.

Nuance en integrale aanpak vinden binnen de Fitch Methode hun weg in een heldere schematische weergave. De schematische weergave van gedragsprofielen biedt op gemakkelijke wijze inzicht in de situatie. Bovendien kunnen de profielen over elkaar heen geplot worden, zodat snel gezien kan worden waar de overeenkomsten en verschillen liggen.

Ontwikkelmogelijkheden

Tot slot geeft de Fitch Methode aan waar je je als mens nog beter in kan ontwikkelen om bijvoorbeeld beter in je functie te passen. Door je ontwikkeling te sturen in de richting van je waarden kan je het optimale uit jezelf halen. Je grootste ontwikkelingskansen liggen vaak in lijn met je waardenprofiel. Voor veel mensen geldt dat ze tot meer in staat zijn dan ze op dit moment laten zien. Persoonlijke ontwikkeling drijft ons op zoek te gaan naar de kern van wie we zijn, wat ons drijft en gelukkig maakt. Het zichtbaar maken van je ontwikkelmogelijkheden is relevant in het bewustwordingsproces en je activeren naar nieuwe uitdagingen.

Simpel, snel en volledig

Als je gebruik wilt maken van de Fitch Methode als ontwikkelassessment dan kan dat snel worden georganiseerd. Je ontvangt dan een link waarmee je op het platform van Fitch kan inloggen. Vervolgens maak je de analyse, waarmee je in de regel binnen 20 minuten klaar bent. Supersnel dus! De resultaten van de analyse ontvang ik, zodat ik met deze uitkomsten tot een goede voorbereiding kan komen voor het gesprek. Dit is vooral belangrijk omdat Fitch veel woorden gebruikt en de betekenis van woorden belangrijk is voor een correcte toelichting. Tegelijkertijd ontvang jij de rapportage digitaal en plannen wij de datum en tijdstip voor het gesprek. Na afloop van het gesprek ontvang je de rapportage ingebonden en kan jij op weg om de volgende stappen te zetten in je ontwikkeling.

Gerelateerde informatie

Heb je deze blogs al gelezen:

Loopbaancoaching door JuistTalent

Bij JuistTalent kun je terecht voor gerichte loopbaancoaching. Wil je hulp bij het voorbereiden van je sollicatiegesprekken of het zetten van nieuwe stappen in je loopbaan. Vraag nu een gratis adviesgesprek aan.

 

Gratis Adviesgesprek aanvragen

 

Wat kost een loopbaantraject?

Wie worstelt met loopbaanvragen voelt zich vaak ook niet lekker in zijn/haar vel zitten. Op zoek gaan naar een loopbaantraject is dan een verstandige investering omdat een professional, iemand die erin is opgeleid en ervaring heeft, je mogelijk verder op weg kan helpen. Loopbaanadvies heeft niet perse betrekking op het vinden van een nieuwe baan, maar helpt je vaak met het onderzoeken van antwoorden op de vragen ‘wie ben je’, ‘wat kan je’ en ‘wat wil je’ en je persoonlijke ontwikkeling. Dit zijn dan ook de vragen waar je met een loopbaancoach goed over van gedachten kunt wisselen.

Rol van de loopbaancoach

Ik schrijf hier bewust niet dat een loopbaancoach alle antwoorden op je vragen heeft, want die heeft niemand. Toch? Uiteindelijk zal je zelf de keuzes maken en dat is sowieso het beste. Hoeveel invloed er ook van buiten is, zoals de huidige werkgever, collega’s, je partner, kinderen, familie en vrienden, en de loopbaancoach. Het blijft jouw loopbaan en dus ook jouw keuze welke stappen je vervolgens onderneemt. Het is alleen wel prettig als je de juiste afwegingen maakt en juist hier voegt een loopbaancoach extra waarde toe.

Vergoeding loopbaantraject

Je hebt misschien weleens gehoord dat er mogelijkheden zijn om een loopbaantraject vergoed te krijgen. Dat klopt en omdat veel vergoedingen voor scholing of opleiding per branche verschilt zal ik het hier algemeen noteren. Toch verwacht ik dat je dit al behoorlijk wat inzicht geeft en dat het voor zowel werkgever als werknemer aantrekkelijk blijkt om loopbaanadvies of loopbaancoaching in te zetten. Beide partijen hebben er niets aan als talent onderontwikkeld blijft. Misschien een klassieke redenering, maar wel één die hout snijdt. Hoe vaak hoor jij wel niet op een feestje dat er niets met de ontwikkeling van medewerkers wordt gedaan. En dat daardoor niet de juiste mensen op de juiste positie terechtkomen? En dat daardoor waardevolle krachten op zoek gaan naar een andere werkgever?

Kosten loopbaantraject

“Wat als we nu investeren in de ontwikkeling van medewerkers en ze gaan weg?”  – “Wat als we nu niet investeren in de ontwikkeling van medewerkers en ze blijven?” Vanwege het belang hiervan geef ik je in deze blog een indicatie van wat een loopbaantraject kost. Of beter gezegd: wat is de investering in een loopbaantraject?

Voor werkgevers zijn de kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding aftrekbaar. Gelukkig zijn werkgevers steeds vaker bereid te investeren in hun menskapitaal om verschillende redenen. Het bedrijf komt er zo soms beter op te staan voor de buitenkant (leuk om tegenwoordig daarmee te pronken op social media), maar het interne effect is onmiskenbaar en leidt in veel gevallen tot een verhoging van de productiviteit. Doen dus!

Kassa

Wat kost een loopbaantraject

Maar hoe zit het dan met investering in een loopbaantraject?

Als je de behoefte voelt om stappen te zetten met betrekking tot loopbaanadvies of persoonlijke ontwikkeling dan kan je dit als eerste bij je manager kenbaar maken. Indien hij of zij dit een goed idee vindt, zal er meestal worden geschakeld met HR. Zo kan het dat via een cao-afspraak geregeld is dat er budget beschikbaar is. In sommige gevallen zullen ze zelf met een voorstel komen met betrekking tot een coach. Het komt ook geregeld voor dat je zelf een externe coach mag aanbrengen. Het belangrijke hierbij is dat het een samenwerking betreft en daarvoor heb je een klik nodig. Dit merk je in het kennismakingsgesprek snel genoeg.

Kosten loopbaanadvies, training en opleiding aftrekbaar voor particulieren

Wanneer het bedrag meer bedraagt dan €250,- is dit volledig aftrekbaar en kan je opgeven als ‘scholingskosten’. Wanneer je als particulier hiervan gebruik wilt maken dan moet het inzetten ervan bijdragen aan het verkrijgen van een (nieuwe) baan of betrekking hebben op het verbeteren van je werkprestaties. Het draagt dan direct bij aan inkomensverwerving. Voor exacte informatie met betrekking tot deze regeling verwijs ik je graag door naar de website van de belastingdienst.

Ook voor ondernemers

Zelfstandige ondernemers kunnen de kosten voor trainingen en coaching ook fiscaal aftrekken en opvoeren als bedrijfskosten. Hierdoor heb je als ondernemer ook een extra voordeel met betrekking tot ontwikkeling.

Inzet van je transitievergoedingsbudget

Een transitievergoeding ontvang je als werknemer als je langer dan 2 jaar in dienst bij hetzelfde bedrijf bent geweest en geldt zowel voor vaste als tijdelijke werknemers. Vooral bij grotere organisaties is er een beleid met betrekking tot het goed regelen wanneer iemand bij ontslag de organisatie moet verlaten. Als goede werkgever is het raadzaam om de transitievergoeding (deels) te gebruiken voor loopbaancoaching en/of scholing om de volgende loopbaanstap voor je ex-medewerker te ondersteunen. Je treft hier meer informatie over de transitievergoeding.

Onder de streep valt op dat de investering in je ontwikkeling qua kosten niet perse volledig door jou als ondernemer of werknemer betaald hoeft te worden. Werkgevers en de belastingdienst dragen hier gelukkig ook aan bij.

Wat zijn nu gangbare prijzen voor de inzet voor een loopbaancoach? Je investeert uiteraard pas als je op basis van het kennismakingsgesprek een goed beeld en gevoel hebt bij de loopbaancoach en het aanbod. Een eerste kennismakingsgesprek is altijd gratis!

Ontwikkelassessment – inzicht in wie je bent en wat je ontwikkelpotentie is

 • Varieert van: €250,- – €350,-, waarbij je een rapport ontvangt en een persoonlijke toelichting in een gesprek

(Loopbaan)coaching – begeleiding per uur, inclusief voorbereiding

 • €75,- – €140,- per uur

Online coaching – coaching per Skype, telefoon of mail

 • Skype of telefoon: €15 – €20,- per kwartier
 • Mail: €20,- – €25,- per mail

Sollicitatietraining: privé training – cv, motivatie, LinkedIn, zoektechnieken finetunen

 • €150,- – €200,- per 2uur

Diverse Loopbaantests – beroepskeuze

 • €250,- – €500,-

Trajecten die uitgebreider zijn, zoals re-integratie en outplacement, zijn in veel gevallen op maat gemaakte trajecten, omdat de situatie waaruit iemand komt verschillend is. Hierdoor verschillen deze trajecten soms enorm in prijs. Om je te helpen een goede keuze te maken is het interessant om het totale productaanbod van de aanbieder te bekijken en te overleggen in hoeverre hetgeen wordt aangeboden echt bijdraagt aan je doel. Gemiddeld genomen bedraagt de investering voor organisaties en particulieren tussen de €1000,- – en €5000,- per traject.

Zoals je leest is er best veel mogelijk om tot een goede keuze en investering te komen. Je investeert in jezelf en dat is heel wat waard. Loopbaantrajecten bestaan meestal uit maximaal 7 gesprekken en dat levert je heel wat op.  Vaak is de investering in een loopbaantraject ook in delen te betalen. Werk is zo belangrijk in je leven en hoe tof is het om daar volop voldoening uit te kunnen halen. Een investering in je loopbaantraject is dus een waardevolle!

Gerelateerde informatie

Heb je deze blogs al gelezen:

Loopbaancoaching door JuistTalent

Bij JuistTalent kun je terecht voor gerichte loopbaancoaching. Wil je hulp bij het voorbereiden van je sollicatiegesprekken of het zetten van nieuwe stappen in je loopbaan. Vraag nu een gratis adviesgesprek aan.

 

Gratis Adviesgesprek aanvragen

 

 

 

Een antwoord op je loopbaanvragen! Ben je vastgeroest?

Klagende mensen zijn eigenlijk helemaal geen leuke mensen. Een beetje klagen over het werk mag best, je brengt er meestal op een dag ook heel wat tijd door. Het kan toch ook niet altijd goed gaan of 100% op rolletjes lopen? Maar helpt het uiten van ontevredenheid je om een antwoord te krijgen op je loopbaanvragen?

En als het jou, of de omgeving opvalt dat je wel heel veel aan het klagen bent? Dan is het tijd om er wat aan te doen zodat je de regie zelf in eigen hand houdt. Geen invloed hebben op situaties is een grote ergernis van velen en door zelf actie te ondernemen voorkom je dat.

Herkenning

Werk je ergens al een aantal jaar en heb je het gevoel dat je stil staat? Zijn er collega’s die sneller carrièrekansen krijgen dan jij? Lig je structureel niet met je baas op één lijn? Ben je iedere dag heel moe als je thuiskomt van je werk? Praat jij vaak met een negatieve toon over je werk of werkgever? Heb je het idee dat je talenten onvoldoende aan bod komen? Kortom: ben je nog wel gelukkig in je baan?

Het is heel goed om jezelf deze vraag eens in de zoveel tijd te stellen. Feitelijk zou je dit voor andere belangrijke gebieden ook kunnen doen, zoals: relaties, financiën, gezondheid etc. Want door jezelf vragen te stellen sta je er even bij stil. En in stilte hoor, zie, denk en voel je meer. Een dergelijk zelfonderzoek kan je in de meeste gevallen al heel veel opleveren. Vooral als je dit steeds verder gaat trechteren.

Trechteren

Het nader identificeren van datgene waar je onvrede over hebt is stap twee. Je maakt het hierdoor specifieker en hoe specifieker hoe prettiger het is om er daarna iets mee te doen. Een voorbeeld: stel je bent niet tevreden over je baan als accountant bij een adviesbureau. Trechter van groot naar klein, dus eerst van de omgeving:

 • Marktomgeving van de accountant: wat zijn de ontwikkelingen?
 • Consultancy: wat maakt het adviseren interessant voor jou? Hoe zijn je klanten?
 • Afdeling: Hoe is je afdeling georganiseerd? Hoe is de interne samenwerking? Is het duidelijk wat er van je wordt verwacht?
 • Vakgebied: Wat spreekt je aan in je werk als accountant?
 • Persoonlijk: Hoe ben je als accountant? Hoe komt je persoonlijkheid tot uiting in je werk? Wat is je talent als accountant?

Goed, dit is een eenvoudig voorbeeld van hoe je beter in kaart krijgt wat er positief en minder positief is in je werk. Zoals je ziet zijn de loopbaanvragen die je jezelf stelt open van aard en niet richtinggevend. Je geeft uiteindelijk richting met de uitwerking. Overigens, raad ik je aan om dit uit te schrijven na een moment van rust om te voorkomen dat je schrijven een reactie is op een specifieke gebeurtenis. Zorg voor een objectief stuk want daar heb je het meeste aan. Actie zorgt voor een reactie.

Actie zorgt voor een reactie

Nu je in kaart hebt waardoor je niet blij bent in je werk is het tijd voor actie. Dit is een belangrijk onderdeel van regie nemen. Ik raad je aan om eerst in je directe omgeving (vrienden, familie, collega’s die je in vertrouwen kan nemen) te praten over wat je dwars zit. Zij kunnen je vaak al waardevolle inzichten geven door zaken van een andere kant te belichten, er verdiepende vragen over te stellen of mogelijk zelfs al oplossingen aan te dragen.

Zeker als je een baan hebt is het van belang dat je niet te snel conclusies verbindt aan je onderzoek of gesprekken. De mogelijkheid om met je werkgever in gesprek te gaan wordt vaak onderschat, maar is niet minder belangrijk. Zit je onvrede in de manier van leidinggeven? Dan zou je dit bijvoorbeeld tijdens de voortgangsgesprekken met je leidinggevende kunnen bespreken. Doe hetzelfde als het werkinhoudelijke zaken of samenwerking in het team betreft. Door het bespreekbaar te maken valt er vaak een hoop last van je schouders af.

Jouw loopbaanvragen en de ander

Een onderdeel tijdens dit proces wat absoluut niet mag worden overgeslagen is het vaststellen waar het probleem zit. Zit het bij de ander, of bij jou? Hiermee bedoel ik te zeggen dat met de vinger wijzen naar de werkgever, collega’s etc. niet de oplossing van je probleem is. Je onvrede kan net zo goed een persoonlijke uitdaging voor je zijn en zitten de antwoorden van je loopbaanvragen dus ook meer bij jou.

Denk bijvoorbeeld aan beter leren communiceren, meer doen met de tijd die je beschikbaar hebt (leren efficiënter te werken) en meer planmatig te werken. Binnen de coaching blijkt dit toch vaak een onderliggende uitdaging te zijn. Dat is echter niet erg, zolang je dit onderkent en bereidt bent om hier wat aan te doen. Vooruitgaan in je loopbaan is namelijk werken aan jezelf op inhoudelijk en persoonlijk gebied. En hoewel dat soms een beetje pijn kan doen is het ook heel mooi.

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Loopbaancoaching en talentcoaching

Hulp bij het het (her)vinden van je werkplezier? Hulp nodig bij loopbaanvraagstukken. Juist Talent verzorgt loopbaancoaching en talentcoaching. Neem gerust contact op.

Loopbaan en overwegingen? En wat zijn handige basisvragen?

Overwegingen in je loopbaan? Wie heeft ze niet? En wat zijn handige basisvragen die je verder op weg helpen?

Of je nu al een leuke baan hebt, of je bent op zoek naar een baan. Op enig moment afvragen of je de goede stappen zet in je loopbaan overkomt ons allemaal. Dit is gelukkig niet direct negatief. Sterker nog, het kan je ook helpen om doelgerichter te worden, waardoor je mogelijk sneller resultaat behaalt.

Maar wat zijn nu de belangrijkste loopbaanvragen en hoe kan je met deze vragen omgaan? Hoewel een loopbaanvraag qua vraagstelling vaak algemeen kan worden behandeld, bepaalt je huidige situatie en dus ook jouw invullingen van de oefeningen hoe je hiermee omgaat. Bovendien is ieder mens anders en de arbeidsmarkt is constant in beweging, en dus is er ook niet zoiets als een algemeen antwoord op loopbaanvraagstukken. Maar, omdat bijna iedereen weleens een loopbaanvraag heeft zijn er heus wel wat algemene antwoorden. Wellicht helpt het volgende je alvast op weg.

Waar hebben ze betrekking op?

Vaak hebben vragen over je loopbaan betrekking op drie klassieke thema’s: ‘Wie ben ik’, ‘wat wil ik’ en ‘wat kan ik’. Hieraan kan je een ‘hoe’-vraag toevoegen en, wanneer je heel doelgericht bent, ook de ‘wanneer’-vraag.

De context: voor iedere situatie een andere vraag

Als je geen werk hebt, dan is dat duidelijk een andere situatie dan wanneer je wel werk hebt. De loopbaanvragen kunnen voor beide situaties hetzelfde zijn, maar de context van waaruit je de vraag stelt bepaalt voor een groot gedeelte ook hoe je ermee omgaat. Tip! Verplaats je in je eigen situatie en neem dit als vertrekpunt. In kleine stappen op weg naar antwoorden, waarbij jezelf tijd gunnen essentieel is. Zo doorvoel je de antwoorden wat beter en dit helpt bij het bepalen van je richting.

De vraag beantwoorden van wie je bent, wat je wilt en wat bij je past. Ja, het bezorgt je niet altijd direct die nieuwe baan, maar helpt je wel om scherp te krijgen waarop je je goed kunt richten. Probeer voordat je antwoorden te snel invult eerst voldoende vragen te stellen. Ik raad je aan om als je bepaalde loopbaanoverwegingen hebt de tijd te nemen om hier een antwoord op te krijgen. Antwoorden ontstaan gaandeweg het proces en door dit niet te forceren zijn ze betrouwbaarder.

Overwegingen in de loopbaan die te maken hebben met wat je wilt.

Dit vraagt vaak wat meer tijd en zelfonderzoek. Het raakt de diepere lagen in jezelf en tegelijkertijd zal je ze moeten koppelen aan haalbaarheid. Dit ter voorkoming dat je na grondig zelfonderzoek teleurgesteld raakt omdat het een niet haalbare wens is. Mijn tip is om toch met open blik deze fase te doorlopen. Te snel in beperkingen denken beperkt ook daadwerkelijk de ruimte voor mogelijkheden. Wie weet was Tesla er niet geweest als Elon Musk teveel in beperkingen had gedacht.

Tip! Vanuit je diepste zelf, wat dus je kern raakt, ben je tot grootse zaken in staat. Wat je wil wist je misschien al diep in je kern. Je wist er alleen nog geen handen en voeten aan te geven. Als je een goed inzicht hebt in wie je bent en wat je vaardigheden zijn (en beperkingen), dan vind je wellicht een manier om dit te concretiseren.

Loopbaanoverwegingen die te maken hebben met wat je kunt.

Dit heeft veelal te maken met een mix van je capaciteiten, talenten, intellectuele niveau, persoonlijkheid enzovoort. Een aantal hiervan kan je meten of testen en dan ben je snel klaar. Een grondige analyse van je achtergrond (opleiding, werkervaring, passie, talent) geeft je vaak een beter beeld. Ook dit vraagt enige inspanning van jezelf, maar met wat begeleiding is ook dit snel helder te krijgen. Wil je bijvoorbeeld weten of je in staat bent om een opleiding te kunnen volgen?

Een intelligentietest kan dan uitkomst bieden of je qua basis intelligentie hiertoe in staat bent. Of je de opleiding daadwerkelijk zal halen is minder eenvoudig te stellen en ook afhankelijk van veel andere factoren; motivatie, doorzettingsvermogen, focus enzovoort.

Wie ben je?

Een essentiële vraag en daarom direct ook onmisbaar om uiteindelijk een goede koppeling te kunnen maken met wat je wilt. Alle loopbaanvragen hangen natuurlijk aan elkaar samen. Daarom is werken aan een (nieuw) beeld van jezelf een goede zet in de richting van het beantwoorden van de overige vragen. Verbinding zoeken met jezelf (‘hoofd-hart-buik’) in rust, is een fijne begeleider in dit proces. Terugblikken op je verleden en dit verleden in het heden plaatsen, met de blik op vooruit, helpt sterk om je zelfbeeld scherp krijgen. Een loopbaancoach kan je hierbij interessante oefeningen aanreiken en deze met je bespreken in een gesprek.

 • Realiseer je dat het inschakelen van een loopbaancoach niet hoeft te betekenen dat je direct alles moet veranderen. Meer inzicht in je loopbaan en antwoorden op de basisvragen kan je ook meer rust geven en bevestiging dat wat je doet goed is.
 • Last but not least. Ga niet te snel want ook de kleine stapjes leveren mooie resultaten op. Maar dat is vaak wat je je achteraf realiseert. Dus daarom deze tip alvast vooraf!

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Loopbaancoaching en talentcoaching

Hulp bij het het (her)vinden van je werkplezier? Hulp nodig bij loopbaanvraagstukken. Juist Talent verzorgt loopbaancoaching en talentcoaching. Neem gerust contact op.

Pagina 6 van 6« Meest recente...23456